Школяр України



Чергування приголосних у коренях дієслів

При творенні видових форм дієслова поширені такі чергування приголосних в основі:

- к — ч: крикнути — кричати, замовкнути — мовчати;

- д — дж: догодити — догоджати, проводити — проводжати;

- з — жд: виїздити — виїжджати;

- х — ш: рухати — рушити;

- ст — щ: мостити — вимощувати.

Чергування голосних у дієслівних коренях

В основах деяких дієслів голосні звуки чергуються перед наступним складом із наголошеним суфіксом -а-:

- а та и пишуться, якщо в наступному складі з’являється голосний [а], переважно наголошений, а дієслово означає тривалу чи багаторазову дію;

- е та о вживаються тоді, коли дієслово має значення одноразової дії й [а] в наступному складі відсутнє: гонити — ганяти; котити — катати; допомогти — допомагати; кроїти — краями; схопити — хапати; беру — забирати; вмерти — вмирати; дерти — здирати; терти — стирати.

- е чергується з і: плести — заплітати, летіти — літати (в окремих випадках перед суфіксом -ува- (-юва-): чекати — очікувати, викорінювати — викоренити.

Зверніть увагу! Стелити — застилати, але застеляти; стрелити — стріляти, пострілювати; втекти — втікати; текти — витікати.

 

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.