Школяр УкраїниЧергування [о] - [а], [е] - [і], [е] - [и]

Правопис ненаголошених [е], [и]

Чергування — це закономірні зміни звуків в одних і тих же частинах слів:

- у коренях: грім — грому, везти — возити, скочити — скакати;

- у префіксах: відлітати — одлітати;

- у суфіксах: кілок — кілка, вітерець — вітерцю, братова — братів;

- у закінченнях: на далекому — на далекім.

До найдавніших чергувань голосних належать такі:

о, е з і: воля — вільний, вечір — вечори — вечеря;

е з о: нести — носити, женити — жонатий;

е з и: беру —збираю, стелити — застилати;

е з і: летіти — літати, мести — замітати;

о з а: гонити — ганяти, котити — катати;

і з а: лізти — лазити, сісти — садовити.

Чергування о, е з і

При зміні слова голосні о та е у відкритих складах чергуються з і в закритих складах: стола — стіл, зоря — зірка, село — сільський.

Чергування о, е з і не відбувається:

- якщо звуки вставні або випадні: земля — земель, казка — казок, квітень — квітня;

- у звукосполученнях -оро-, -оло-, -ере-, -еле-: порох, молоко, дерева, велетень; Винятки становлять слова: моріг, оберіг, поріг, просторінь, сморід та форми родового відмінка множини деяких іменників: береза — беріз, борода — борід, болото — боліт, голова — голів, сторона — сторін;

- у сполученнях -ов-, -ев-, -ор-, -ер- між приголосними: шовк, певний, морква, дерть;

- у суфіксах -еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ечк-, -очк-, -тель-: тепленький, гарнесенький, рибонька, донечка, зірочка, вихователь;

- у словах іншомовного походження: екзамен, спонсор;

- у складних словах, що означають людей за родом діяльності, з наголошеним кінцевим -вод, -воз, -роб, -ход, -нос: діловод, електровоз, хлібороб, скороход, водонос. Але у словах на позначення предмета і в похідних від них о переходить в і: водопровід, газопровід; у словотвірних частинах -хід, -ріг виступає тільки і: пішохід, стравохід, козеріг, носоріг.

У складах з ненаголошеними е та и пишеться та сама літера, що й під наголосом: втекти — втеча, тернистий — терен, кричати — крик, крижаний — крига.

Завжди пишеться е:

1. Якщо при змінюванні слова сумнівний звук випадає: велетень (велетня), оселедець (оселедця), праведний (правда).

2. При чергуванні з [і]: дзвенить (дзвін), гребти (вигрібати), променя (промінь).

3. У буквосполученнях -ере-, -еле-: веретено, джерело, пелена.

Завжди пишеться и у буквосполученнях -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: глитати, гриміти, кривавий, тривога.

Є слова, у яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом, тому їх написання треба запам’ятати або перевіряти за словником: делегат, кишеня, легенда, медаль, орден, пенал, тепер.

Зверніть увагу! Дитина (хоча діти), звисати (хоча звісити), засинати (хоча засну), бриньчати (хоча бренькати), великий, мливо, перина.

 

Правопис ненаголошених [о], [а]

Пишеться а в деяких словах після приголосних перед складом з наголошеним а у словах: гарячий, гаразд, кажан, качан, калач, багато, багатир (багач).

Пишеться о в словах: коровай, кропива, крохмаль, монастир, отаман, слов’янин, козак, богатир (силач).

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.