Школяр УкраїниТема № 2. «Будова речовини»

Будова речовини. Атоми і молекули

Основні відомості про склад речовини

Усі тіла складаються з окремих частинок – молекул і атомів. Молекули – це найменші частинки речовини. Молекули складаються з атомів. Розміри молекул дуже малі. Якщо б можна було збільшити розмір молекули до розмірів яблука, то яблуко мало б розміри Землі.

Основні відомості про склад речовини:

1. Усі тіла складаються з окремих частинок (молекул та атомів), між якими є проміжки.

2. Молекули безперервно та хаотично рухаються.

3. Молекули взаємодіють між собою (притягуються та відштовхуються).

Властивості молекул:

1. Молекули однієї й тієї ж речовини однакові.

2. При нагріванні проміжки між молекулами збільшуються, а при охолодженні – зменшуються.

3. Зі збільшенням температури, швидкість руху молекул зростає.

Рух молекул називають тепловим, тому що швидкість руху молекул залежить від температури.

Доказом цих фактів є броунівський рух та дифузія.

Англійський ботанік Роберт Броун, розглядаючи в мікроскоп пилок рослин, помітив, що окремі частинки пилка безладно рухаються. Цей рух не припинявся й через досить великий проміжок часу. Броун зробив неймовірне припущення: пилок рослини – це жива істота. Але для того, щоб упевнитися в цьому, Броун повторив дослід, використавши грудочку глини. Глина – не жива. Але результати дослідів були такими ж самими: шматочки мертвої глини не поступалися у жвавості пилка квітів. Тільки з часом учені змогли пояснити описані явища, користуючись поняттям «рух молекул».

 


Фізика 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.