Школяр УкраїниЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПЛОСКИХ ЧЕРВІВ НА ПОСТІЙНИХ МІКРОПРЕПАРАТАХ ТА ВОЛОГИХ МАКРОПРЕПАРАТАХ: МОЛОЧНО-БІЛА ПЛАНАРІЯ, БИЧАЧИЙ (СВИНЯЧИЙ) ЦІП'ЯК

Мета: ознайомитися з особливостями будови плоских червів на прикладі молочно-білої планарії.

Обладнання: мікроскопи, постійні мікропрепарати планарії, таблиці.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи. Розгляньте мікропрепарат білої планарії, визначте її розміри, форму тіла.

Пояснення:

Молочно-біла планарія — представник війчастих червів типу плоскі черви. Тіло має молочно-білий колір, довжиною 1-2 см. Передній кінець тіла розширений, від нього в обидва боки відходять щупальця (органи дотику), задній — загострений.

2. На передньому кінці тіла планарії знайдіть очі. Очі виконують функцію світлочутливого органа.

3. Знайдіть у планарії ротовий отвір, глотку, війки. Яку роль вони відіграють? Відповідь:

Рот у планарії міститься посередині тіла, з черевного боку. Він веде до глотки. Глотка може висуватися назовні, проникати всередину здобичі, висмоктувати її вміст. Неперетравлені рештки їжі викидаються назовні через рот.

Тіло планарії вкрите війками, завдяки яким вона може пересуватися. Під шкірою є кілька шарів м'язів, які щільно зростаються зі шкірою, утворюючи шкірно-м'язовий мішок, за допомогою якого планарія може пересуватися і змінювати форму тіла.

4. Намалюйте в зошиті схему будови молочно-білої планарії, позначте основні частини її тіла.

5. Зробіть висновок.

 

Висновок:

Молочно-біла планарія має складнішу будову у порівнянні з кишковопорожнинними. Для неї характерна двобічна симетрія тіла, тришаровість, наявність шкірно-м'язового мішка, війок, паренхіми, ускладнення нервової, травної, видільної систем органів. 6. Додаткове завдання:

Дайте визначення понять:

а) шкірно м'язовий мішок — сукупність епітелію та розташованих під ним м'язів;

б) гермафродити — тварини, в організмі яких є одночасно і жіночі, і чоловічі органи розмноження (двостатеві організми);

в) двобічна симетрія тіла — симетрія тіла, при якій права половина тіла має вигляд дзеркального відображення лівої;

г) паренхіма — пухка тканина, що складається з клітин, які містять багато рідини. Виконує опорну, транспортну, запасаючу функції;

ґ) мозковий ганглій — скупчення нервових клітин, які обробляють сигнали, що надходять до організму з навколишнього середовища.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПЛОСКИХ ЧЕРВІВ НА ПОСТІЙНИХ МІКРОПРЕПАРАТАХ ТА ВОЛОГИХ МАКРОПРЕПАРАТАХ: МОЛОЧНО-БІЛА ПЛАНАРІЯ

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.