Школяр УкраїниЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 БУДОВА ГІДРИ

Мета: ознайомитися з особливостями будови гідри, встановити риси ускладнення

її будови порівняно з одноклітинними тваринами. Обладнання: готові мікропрепарати гідри, мікроскопи.

Хід роботи

1. Розгляньте мікропрепарат гідри під мікроскопом. Яку форму тіла має гідра? Знайдіть рот, підошву, щупальця. Визначте їхнє призначення. Пояснення:

Тіло гідри має майже правильну циліндричну форму, завдовжки 1,5 см. На одному кінці міститься рот, оточений 5-12 щупальцями, другий кінець тіла витягнутий у вигляді стебельця з підошвою на кінці. За допомогою підошви гідра прикріплюється до підводних предметів, жалкими клітинами щупалець паралізує та захоплює свою здобич.

2. Розгляньте препарат поздовжнього розрізу тіла гідри. Знайдіть ектодермаль-ний шар. Які клітини його утворюють?

Відповідь:

Зовнішній шар клітин — ектодерма — складається з кількох типів клітин:

1) шкірно-м'язові — утворюють покрив гідри та забезпечують її рухи;

2) нервові клітини — утворюють нервове сплетення, забезпечують прості рефлекси;

3) жалкі клітини — забезпечують таксиси (реакція гідри на подразнення);

4) проміжні клітини — відповідають за процеси регенерації (відновлення організмом втрачених чи ушкоджених органів або організму в цілому).

3. Розгляньте клітини внутрішнього шару — ентодерми. Чим відрізняються залозисті, травні та проміжні клітини?

Відповідь:

Внутрішній шар клітин тіла гідри (ентодерма) складається з травних, залозистих та проміжних клітин. Травні клітини мають мускульні відростки, що забезпечують рухи гідри й виконують функцію перетравлення їжі. Частина клітин ентодерми має джгутики, які, постійно рухаючись, підгрібають шматочки їжі до клітин. Залозисті клітини виробляють травний сік, під дією якого їжа розпадається на шматочки. Проміжні клітини беруть участь у процесах відновлення втрачених або ушкоджених частин тіла (регенерації). Клітини ектодерми та ентодерми виділяють драглисту безструктурну речовину мезоглею, яка заповнює простір між ними.

4. Намалюйте схему будови гідри, позначте основні частини тіла.

5. Зробіть висновок про особливості будови гідри у порівнянні з одноклітинними тваринами.

Висновок:

Прісноводна гідра — це багатоклітинна тварина, тіло якої складається з двох шарів клітин: ектодерми і ентодерми. Усередині тіла є кишкова порожнина. У порівнянні з найпростішими гідра має складнішу будову: її тіло складається з багатьох клітин, різних за будовою і функціями.

6. Додаткові завдання.

— Чому нервові клітини розкидані по всьому тілі гідри та з'єднані одна з одною? Відповідь:

Нервові клітини утворюють нервове сплетення, що охоплює все тіло гідри, — так звана «дифузна» нервова система. Гідра здатна відчувати різноманітні подразнення (дотики, зміну температури). При цьому її нервові клітини збуджуються та передають збудження від однієї клітини до інших. У відповідь на подразнення гідра стискається в грудочку. Так проявляються прості рефлекси у гідри.

 

— Яке знамення мас променева симетрія тіла в житті гідри?

Відповідь:

Гідра веде здебільшого прикріплений спосіб життя, тому променева симетрія тіла допомога« їй полювати на свою здобич. Під час полювання гідрі не треба повертати своє тіло, бо щупальця в неї розміщені в усі боки, як промені. Вона тільки повільно водить ними, чекаючи на здобич, яка може з'явитися з будь-якого боку.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 БУДОВА ГІДРИ

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.