Школяр УкраїниБіологія – наука про живу природу.  Різноманітність живих організмів,  середовища їх існування, класифікація

Біологія (від гр. біосжиття і логосвчення)система наук про життя в усіх його проявах.

Біологія вивчає різноманіття живих організмів, їх будову, життєдіяльність, розмноження, походження, зв’язки між собою і з неживою природою, природні угруповання організмів та класифікує їх. Біологія об’єднує велику кількість наукових галузей знань, таких як ботаніка, зоологія, генетика, фізіологія, цитологія, анатомія, морфологія, мікробіологія, ембріологія, систематика, біогеографія, біоніка, молекулярна біологія, радіобіологія, космічна біологія, фітопатологія, біохімія тощо.

Досягнення біології широко використовують у сільському господарстві (для підвищення врожайності сільськогосподарських рослин і продуктивності тварин, для боротьби із шкідниками та хворобами рослин і тварин) та в медицині. Тільки на основі знання біологічних законів можлива правильна організація охорони довкілля та раціональне використання природи.

Сучасний живий світ поділяють на царства: Бактерії, Рослини, Тварини, Гриби. Бактеріїце організми, що мають клітину, але не мають сформованого ядра, їх називають прокаріотами. Гриби, рослини та тварини мають сформоване ядро в клітинах, їх називають еукаріотами. Окремо від них стоять доклітинні організмивіруси. Властивість живого вони виявляють тільки перебуваючи у клітинах інших організмів.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.