Школяр УкраїниСинонімія сполучникових і безсполучникових складних речень

Більшість безсполучникових речень можливо перебудувати у сполучникові, тому можна говорити про синонімію безсполучникових та деяких типів сполучникових складносурядних і складнопідрядних речень.

Синонімічними є:

1) Безсполучникові складні речення зі значенням переліку дій, подій, явищ, що відбуваються одночасно або послідовно, і складносурядні речення з повторюваними чи неповторюваними сполучниками і (й), та (у значенні і) (Луки були пишні, ниви багаті, сади густі І луки були пишні, і ниви багаті, і сади густі).

2) Безсполучникові складні речення зі значенням протиставлення, зіставлення та складносурядні речення з протиставними сполучниками але, проте, зате, однак (Не кожному в руки щастя йде — від багатьох воно тікає (Г. Тютюнник) — Не кожному в руки щастя йде, проте від багатьох воно тікає);

3) Безсполучникові складні речення з часовими, умовними, наслідковими відношеннями між частинами та складнопідрядні речення з підрядними часу, умови, наслідку (Вдарили козаки веслами у воду — одскочив дуб од берега… (А. Кащенко) — Коли вдарили козаки веслами у воду, одскочив дуб од берега).

4) Безсполучникові складні речення з причиновими й пояснювальними відношеннями і складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними, означальними, причиновими (І Юрине серце завмирає, він знає: це йому снилося вже не раз (Ю. Смолич) — І Юрине серце завмирає, він знає, що це йому снилося вже не раз).

У багатьох безсполучникових реченнях синтаксичні відношення не відповідають тим, що виражаються сполучниками сурядності й підрядності. Такі речення не мають синонімічних сполучникових речень (Голосами, небесами напилися далі, Десь копита оддзвеніли, одгули печалі, Тільки хмари, тільки небо та віків відлуння, Тільки тирси золотої тихе дивоструння (С. Тельнюк)).

 


Рідна мова 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.