Школяр УкраїниАтоми, молекули, йони

Усі хімічні речовини складаються з частинок, класифікація яких в хімії є досить складною. Хімічні перетворення пов’язують насамперед із такими частинками як атом, молекула, ядро, електрон, протон, нейтрон, йон.

Вважають, що атом є найменшою хімічною частинкою речовини. Атом – це електронейтральна система взаємодіючих елементарних частинок, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Ядро атома утворене протонами, які мають позитивний заряд, та нейтронами, які не мають заряду. Експериментально встановлено, що атом є електронейтральним, оскільки позитивний заряд усіх протонів компенсує негативний заряд усіх електронів в атомі. Отже, кількість електронів в атомі дорівнює кількості протонів у його ядрі. Величина заряду ядра атома дорівнює кількості протонів в атомі.

Наприклад, в атомі Оксигену вісім протонів. Отже, величина заряду ядра його атома плюс вісім. А навколо ядра розташовано вісім електронів.

Усі речовини можна поділити на речовини молекулярної й немолекулярної будови. Атоми можуть з’єднуватись між собою, утворюючи при цьому молекули. Молекула – це електронейтральна найменша сукупність атомів, що утворюють певну структуру за допомогою хімічних зв’язків. Молекули можуть складатися з атомів як тільки одного хімічного елемента, так і різних хімічних елементів. Наприклад, молекула водню Н2 складається з двох атомів Гідрогену, а молекула води Н2О складається з двох атомів Гідрогену та одного атома Оксигену.

Окрім електронейтральних атомів і молекул, існують одно- або багатоатомні заряджені частинки, які називають йонами. Позитивно заряджені йони утворюються з атому, якщо він втрачає певне число електронів. Негативно заряджені йони утворюються з атому, якщо він приєднує певне число електронів. Позитивно заряджені йони називають катіонами, а негативно заряджені – аніонами. Наприклад, якщо атом Калію втрачає один електрон, він перетворюється на катіон K+, а якщо атом Флуору приєднує один електрон, він перетворюється на аніон F . Знак і величину заряду йону позначають правим верхнім індексом.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.