Школяр УкраїниПоділ ядер урану. Ланцюгова реакція

Реакція ділення ядер урану була відкрита в 1939 році. При діленні ядер урану вивільнюється 2–3 нейтрони, які можуть викликати ділення наступних ядер.

Ланцюговою ядерною реакцією називають реакцію, в якій частинки, що її викликали, утворюються як продукти цієї реакції. Ланцюгова реакція можлива, якщо кількість звільнених нейтронів у даній масі урану не зменшується з часом.

Для характеристики цієї умови використовують коефіцієнт розмноження – це відношення числа нейтронів, які поглинаються речовиною, що ділиться в даному і попередньому етапах реакції. Коефіцієнт розмноження позначається літерою к.

Якщо коефіцієнт розмноження більший від одиниці, — некерована ланцюгова реакція;

Якщо коефіцієнт розмноження дорівнює одиниці, — керована реакція;

Якщо коефіцієнт розмноження менший від одиниці, — ланцюгова реакція неможлива.

Ядерний реакторпристрій, у якому може відбуватися самопідтримувана ланцюгова реакція поділу атомних ядер.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.