Школяр УкраїниЕнергія зв’язку ядра

Вимірювання мас атомів і ядер відбувається за допомогою мас-спектрографа – приладу, який дозволяє розділити заряджені частинки за їх питомими зарядами, тобто за відношенням заряду частинки до її маси.

Точні вимірювання показали, що маса будь-якого ядра менша від мас вільних протонів і нейтронів, що входять до складу цього ядра. Дефектом мас називають різницю між сумарною масою всіх нуклонів ядра у вільному стані і масою ядра.

Але маса й енергія пов’язані між собою. За формулою Ейнштейна, енергія частинки дорівнює добутку маси на квадрат швидкості світла. Отже, повна енергія вільних протонів і нейтронів буде більшою ніж, повна енергія ядра атома.

Енергія зв’язкуце мінімальна енергія, необхідна для роз’єднання ядра на окремі нуклони. Ця енергія витрачається на виконання роботи проти дії ядерних сил притягання між нуклонами. Знайти енергію зв’язку можна, помноживши дефект мас на квадрат швидкості світла.

Відношення енергії зв’язку ядра до числа нуклонів у ядрі називають питомою енергією зв’язку, тобто енергією, яка припадає на один нуклон.

/span

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.