Школяр УкраїниКвантові постулати Бора

Планетарна модель атома не могла пояснити, чому атом є стійкою частинкою. За законами класичної фізики, якщо електрон рухається по коловій орбіті, тобто прискорено, він повинен випромінювати енергію. У такому випадку енергія електрона зменшується, і він повинен впасти на ядро. Але цього не відбувається.

Пояснити стійкість електрону зміг датський фізик Нільс Бор.

Постулати Бора:

1. Атомна система може перебувати тільки в особливих стаціонарних, або квантових станах, кожному з яких відповідає певна енергія. У стаціонарному стані атом не випромінює.

2. При переході атома з одного стаціонарного стану в інший випромінюється або поглинається квант енергії.

Нескінченно довго атом може знаходитися лише в стаціонарному стані з мінімальним запасом енергії. Такий стан атома називають основним. Усі інші стани – збуджені.

З будь-якого збудженого стану атом може переходити в основний, цей перехід супроводжується випромінюванням фотонів.

Рухаючись по будь-якій дозволеній стаціонарній орбіті, електрон має визначений запас енергії.

Для наочності зображення енергетичних станів атома використовують енергетичні діаграми.

Експериментально постулати Бора були підтверджені в дослідах німецьких фізиків Джеймса Франка і Густава Герца.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.