Школяр УкраїниАнглія

В Англії XVI ст. розпад феодальних відносин і зародження капіталістичного виробництва відбувалися досить швидко. Особливістю англійського капіталізму було й те, що він спочатку розвивався в сільськогосподарському виробництві і тільки дещо пізніше проникав у промисловість. На цей час у країні була ліквідована панщинна система господарювання, а селяни звільнилися від особистої залежності. «Нове» дворянство переходило до сучасних методів ведення господарства, орієнтуючись на потреби ринку. Земля ставала для них не тільки джерелом існування, а й джерелом прибутків. Цьому сприяло те, що Англія опинилася в центрі нових світових торговельних шляхів.

У XVI ст. провідною галуззю промисловості стало виробництво сукна. Сукно вивозили до багатьох країн Європи та Азії. У результаті постала необхідність переходу до мануфактурного виробництва. Розрізнені мануфактури були поширені на селі, де працювало багато селян. Згодом виникло чимало централізованих суконних мануфактур, що об’єднували по декілька сотень робітників.

Підвищення цін на вовну призвело до того, що вівчарство в Англії стало вигіднішим від землеробства. Лорди-землевласники перетворювали свої землі на пасовища для овець. Селян насильно виганяли з їхніх наділів. Землі пасовиськ часто огороджувалися високим парканом, тому така політика дворянства дістала назву огороджування.

Зростання кількості людей, позбавлених засобів до існування, призвело до розпуску військових дружин крупних феодалів за часів правління Генріха VII (1485–1509) і ліквідацію монастирів у період правління Генріха VIII (1509–1547). Селяни, яких позбавили земель, а також колишні дружинники й ченці склали основу армії людей найманої праці.

В Англії з’явилася величезна кількість волоцюг і жебраків. Королі почали видавати спрямовані проти них закони, які були названі «кривавим законодавством». За цим законодавством, за неробство жебраків жорстоко карали і навіть страчували.

Проти огороджувань та кривавого законодавства влітку 1549 р. спалахнуло повстання селян під проводом Роберта Кета, яке дуже швидко було придушене.

 


Всесвітня Історія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.