Школяр УкраїниПозначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт

Алфавіт

В українському алфавіті 33 букви:

Аа, Бб, Вв, Гг, Ґґ, Дд, Ее, Єє, Жж, Зз, Ии, Іі, Її, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, Ьь, Юю, Яя.

Більшість букв позначає один звук.

Голосні звуки позначаються буквами а, о, у, и, і, е, я, ю, є, ї. Приголосні звуки — буквами б, в, г, ґ, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ.

Буква ь (м’який знак) звука не позначає, а передає м’якість попереднього приголосного на письмі.

 

 


Рідна мова 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.