Школяр УкраїниВідносні й питальні займенники, їх відмінювання

Питальні займенники виражають питання про особу, предмет, ознаку чи кількість предметів. Скільки професій на світі, яка краща — хто скаже?

Якщо ж займенники хто, що, який, чий, котрий, скільки зв’язують підрядне речення з головним, то вони є в і д н о с н и м и: Сьогодні я такий, яким і вчора був.

Питальні та відносні займенники хто, що у відмінкових формах мають різні основи; форм множини вони не мають.

Питальний та відносний займенник чий у давальному і місцевому відмінках однини має паралельні форми (чийому і чиєму; на чиєму і на чиїм).

Питальний та відносний займенник скільки, як і кількісні числівники, не має граматичного числа.

Питальні та відносні займенники який і котрий відмінюються, як прикметник твердої групи: якого, котрого; якому, котрому; яким, котрим; на якому, на котрому.

 

 


Рідна мова 6 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.