Школяр України



Види речень за будовою. Кома між частинами складного речення

За будовою речення бувають прості та складні. Прості речення мають одну граматичну основу. Складне речення має дві або більше частин, які за своєю будовою є простими реченнями. Прості речення у складному можуть бути незалежними одне від одного за змістом або включати головну частину і залежну. Від головної частини до залежної можна поставити запитання.

Кому між частинами складного речення ставимо:

  • якщо частини складного речення поєднані без сполучників: З золота зіткане сяєво ллється, ліс в нім купається, листя сміється.

  • якщо частини складного речення поєднані сполучниками і, та, а, але, проте, однак, що, щоб, бо, як, тому що… або сполучними словами коли, який, хто, де: Блаженні ті, що в мир і тишу вірять.

 


Рідна мова 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.