Школяр УкраїниСкладні слова. Сполучені о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

Складні слова утворюються поєднанням двох і більше основ.

Компоненти складних слів можуть з’єднуватися між собою сурядним або підрядним зв’язком. При сурядному способі зв’язку основи, з яких утворюються складні слова, сполучаються як рівноправні, і між ними можна поставити сполучник і: прем’єр-міністр, фізико-математичний.

При підрядному способі зв’язку одна основа синтаксично залежить від другої: залізопрокат (прокатувати залізо), електрозварка (зварювати електрикою), короткочасний (короткий час), красномовний (красно мовити), рукописний (писати рукою), вагоноремонтний (ремонтувати вагони).

Основи складних слів можуть з’єднуватися за допомогою сполучних голосних о, е (є) або без них. Буква о пишеться, якщо твірна основа закінчується на твердий або шиплячий приголосний: залізобетон, людино-день, блакитноокий.

Буква е пишеться, якщо твірна основа закінчується на м’який приголосний: сталевар. Сполучне є пишеться після основи, що закінчується на й або подовжений м’який приголосний: краєвид, життєдайний. Якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед ним пишеться ь: давньоруський.

Складні іменники можуть писатися разом або через дефіс.

Разом пишуться складні іменники, утворені:

1. З двох основ за допомогою сполучних голосних о, е, є: чорногуз, землероб, чаєрізка, Новопетрівці, Білопілля, Красноводськ.

2. Без сполучних голосних поєднанням:

- дієслова в наказовій формі та іменника: болиголов, перекотиполе, Тягнирядно, Гуляйполе;

- числівника (написаного буквами) та іменника: десятиріччя, але: 10-річчя, Трипілля, П’ятигорськ.

Складні прикметники можуть писатися разом або через дефіс.

Разом пишуться складні прикметники, утворені від:

1) складних іменників, які пишуться разом: залізобетонний, чорноземний, новобілицький (Новобіличі), старокостянтинівський (Старокостянтинів);

2) словосполучень з підрядним зв’язком поєднання:

- іменника і прикметника: темноокий (темні очі), східноукраїнський (східна Україна), білоцерківський (Біла Церква);

- числівника (написаного буквами) та іменника: п’ятиповерховий, двадцятип’ятитомний;

- іменника і дієслова: вугледробильний, зернозбиральний;

- прислівника і прикметника: вищезгаданий, далекосяжний;

- з кількох прикметників, які утворюють терміни: новогрецька (мова), складносурядний, давньоверхньонімецька, сліпоглухонімий.

Через дефіс пишуться складні прикметники:

1) утворені від складних іменників, які пишуться через дефіс: дизель-моторний, екс-чемпіонський, пуща-водицький (Пуща-Водиця), івано-франківський (Івано-Франківськ);

2) утворені від словосполучень з сурядним зв’язком: українсько-російський, курортно-санаторний, але: хитромудрий, зловорожий;

3) з першою частиною, яка закінчується на -ико, (-іко): фізико-математичний, хіміко-технологічний;

4) з першою частиною військово-, воєнно-: військово-повітряний, воєнно-промисловий. Виняток: військовозобов’язаний, військовополонений;

5) які означають додаткові відтінки якості, кольору: гіркувато-солоний, темно-червоний. Виняток: жовтогарячий, червоногарячий;

6) які означають назви сторін світу: південно-західний, північно-східний;

7) географічні назви, до складу яких входять назви сторін світу: Північно-Західний фронт, Південно-Західна залізниця, але: Північнокримський канал, Західносибірська низовина, південноукраїнські степи (за загальним правилом підрядної залежності словосполучень).

 

 


Рідна мова 6 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.