Школяр УкраїниРозділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Однорідні члени речення

Однорідні члени речення— члени речення, які відповідають на те саме питання, поставлене від того ж слова в реченні: Івась і Грицько ішли по боках і доглядали овечат.

Кому ставимо, якщо однорідні члени:

  • не поєднані сполучниками: Стіл видно було, розгорнуту книжку, скрипку, картин;

  • поєднані протиставними сполучниками а, але, та: Світить, та не гріє сонце золоте;

  • поєднані повторюваними єднальними сполучниками і: й, та: І людські, і пташині мовчать голоси.

Кому не ставимо, якщо вони поєднані неповторюваними єднальними сполучниками і (й, та), або, чи: Проходять по вулиці мати і син.

При однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова або словосполучення. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставиться двокрапка: За вербами кущі: калина, бузина, порічки, а то й просто верболіз.

Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то перед ним ставиться тире: І пісні, і приказки, і прислівя — народна творчість вражала багатством поезії, жарту, гумору, практичного розуму.

 


Рідна мова 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.