Школяр УкраїниПлауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі

Відділ Плауноподібні. Загальна характеристика. Сучасні Плауноподібнінащадки найдавніших вищих спорових рослин, в яких в життєвому циклі переважає нестатеве покоління, тобто спорофіт. Листостеблові, зелені, добре розвинені особини плаунів, що мають кореневу систему, утворену додатковими коренями,це і є спорофіти.

Плауноподібні, в основному, вимерли ще в карбоні палеозойської ери. Це були могутні де­рева та кущі, вони відіграли важливу роль в утворенні покладів кам’я­ного вугілля (лепідодендрони, сигілярії та ін.). Сучасні плауноподібнівиключно трав’янисті рослини, переважно багаторічні, з повзучим стеблом, що вилчасто галузиться, та зі спірально розташованими на ньому дрібними листками. Деякі спрямовані вгору пагони на верхівках мають спороносні колоски, утворені видозміненими листочками — лусочками; з їх верхнього боку розміщені спорангії. Плауни поділяють на рівноспорові та різноспорові. Різноспорові (наприклад, плаунець-селягінела) мають мікроспори та мегаспорирізні за розміром і якістю; з них виростають різностатеві гаметофіти (статеве покоління)це дводомні рослини. Рівноспоровіоднодомні. Із однодомних у лісах поширений плаун булавовидний. Спорофіт плауназелена рослина типової будови плаунів. Гаметофіт (або як його ще називаютьзаросток) розвивається під землею, він бурого кольору, не фотосинтезує, живиться гетеротрофно, живе в співдружності з грибами протягом 15–18 років. Ось чому у плаунів добре розвинене вегетативне розмноження. У дводомних плаунів заростки розвиваються під оболонкою спори за рахунок її поживних речовин протягом кількох тижнів. Сучасні плауноподібні налічують близько 1300 видів. Зустрічаються вони і в помірній зоні, і в тропіках.  Роль плауноподібних сьогодні невелика. Спори плаунів, які мають 50 % невисихаючої олії, використовують у фармакології (як дитячу присипку), у металургії при витонченому литті (обсипають стінки формочок) та в піротехніці (для феєрверка). Неперевершене значення давніх плаунів як утворювачів вугілля. Сучасні плауни в Українірідкісні рослини, вони занесені до Червоної книги.

Відділ Хвощеподібні. Сучасні види хвощівце багаторічні трав’янисті рослини, їх понад 30 і об’єднані вони в один рідХвощ. Серед давніх вимерлих рослин були дерева і кущіусі вони відіграли важливу роль в утворенні кам’яного вугілля. Хвощеподібні мають спільні риси з плауно­подібними, та є і відмінності.Сучасні хвощеподібні не відіграють значної ролі у природі, хоча і розповсюджені на всіх материках, ви­ключаючи Австралію. Їх можна зустріти у вологих лісах, на болотах і луках. Відома багатьом рослина хвощ польовий (у народіпольова сосонка) росте на кислих ґрунтах і є бур’яном. Та цю рослину використовують у медицині як сечогінний та кровоспинний засіб. Давні, вимерлі хвощі мають важливе значення, бо разом з іншими рослинами утворили поклади вугілля.

Відділ Папоротеподібні. Папоротеподібні, які з’явилися понад 400 млн років тому,найбільший відділ серед  вищих спорових рослин за кількістю видів (близько 10 тис.). Папороті помірної зонибагаторічні трав’янисті рослини з великими розсіченими (іноді ці­лісними) листками, що відходять від підземного видо­зміненого пагонако­реневища. У ґрунт від кореневища відходять додаткові корені. Молоді листки равликоподібно закручені, листок наростає верхівкою і в процесі росту розкручується. Так виглядають особини спорофіту. На нижньому боці листкової пластинки розміщені бурі горбочкикупки спорангіїв, укритих особливим покривальцем. При дозріванні спорангії лопаються по кільцю (своєрідний утвір, допомагає розсіюванню спор) і спори розсіюються. У сприятливих умовах зі спори виростає гаметофіт (заросток). Є рівноспорові папороті. Рівноспорові мають однодомні гаметофіти, різноспоровідводомні гаметофіти. У лісової рослини щитника чоловічого гаметофіт одно­домний, серцеподібної форми з ризоїдами, утворює жіночі та чоловічі статеві органи, в нихстатеві клітини. Для запліднення обов’язково потрібна вода. Із заплідненої яйцеклітини (зиготи) утворюється зародок, який проростає в нову зелену рослинуспорофіт. У лісах України зустрічається ще папороть-орляк, безщитник жіночий тощо, у річкахводяна папороть-сальвінія плавуча. Папороті зустрічаються практично на всіх континентах. Та найбільше їх видове різноманіття в тропічних лісах: там є трав’янисті форми, деревоподібні, мани (мають витке стебло) тощо. Розквіт папоротеподібних припадає на другу половину палеозою, а в кінці ери більшість їх вимерла, утворивши з рослинами інших відділів великі запаси кам’яного вугілля. В Україні це Донецький кам’яновугільний басейн. Кам’яне вугілля застосовують як паливо, з нього видобувають горючий газ, використовують як сировину для виробництва пластмас, фарб, ліків.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.