Математика 5 клас, Г.П. Бевз

Математика 5 клас


Розділ 1. Натуральні числа. Геометричні фігури і величини

§ 1. Натуральні числа і цифри

§ 2. Нуль і мільярд

§ 3. Порівняння натуральних чисел

Самостійна робота 1 (стор. 28). Варіант І

Самостійна робота 1. Варіант ІІ

Самостійна робота 1. Варіант ІІІ

Самостійна робота 1. Варіант IV

§ 4. Додавання натуральних чисел

§ 5. Віднімання натуральних чисел

Самостійна робота 2 (с. 48). Варіант І

Самостійна робота 2. Варіант ІІ

Самостійна робота 2. Варіант ІІІ

Самостійна робота 2. Варіант IV

Готуємося до тематичного контролю

§ 6. Відрізки, ламані та їх довжини

§ 7. Координатні промені та шкали

§ 8. Кути та їх міри

Самостійна робота 3 (с. 76). Варіант І

Самостійна робота 3. Варіант ІІ

Самостійна робота 3. Варіант ІІІ

Самостійна робота 3. Варіант IV

§ 9. Множення натуральних чисел

§ 10. Закони множення

Самостійна робота 4 (с. 96). Варіант І

Самостійна робота 4. Варіант ІІ

Самостійна робота 4. Варіант ІІІ

Самостійна робота 4. Варіант IV

Готуємося до тематичного контролю

§ 11. Ділення натуральних чисел

§ 12. Ділення з остачею

§ 13. Квадрат і куб числа

Самостійна робота 5. Варіант І

Самостійна робота 5. Варіант ІІ

Самостійна робота 5. Варіант ІІІ

Самостійна робота 5. Варіант ІV

§ 14. Числові й буквені вирази

§ 15. Рівняння

Самостійна робота 6. Варіант І

Самостійна робота 6. Варіант ІІ

Самостійна робота 6. Варіант ІІІ

Самостійна робота 6. Варіант ІV

Готуємося до тематичного контролю

§ 16. Многокутники

§ 17. Кути трикутника і чотирикутника

Самостійна робота 7. Варіант І

Самостійна робота 7. Варіант ІІ

Самостійна робота 7. Варіант ІІІ

Самостійна робота 7. Варіант ІV

§ 18. Площа прямокутника

§ 19. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм

§ 20. Величини та їх значення

Самостійна робота 8. Варіант І

Самостійна робота 8. Варіант ІІ

Самостійна робота 8. Варіант ІІІ

Самостійна робота 8. Варіант ІV

Готуємося до тематичного контролю


Розділ 2. Дробові числа

§ 21. Дробові числа і звичайні дроби

§ 22. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Самостійна робота 9. Варіант І

Самостійна робота 9. Варіант ІІ

Самостійна робота 9. Варіант ІІІ

Самостійна робота 9. Варіант ІV

Готуємося до тематичного контролю

§ 23. Десяткові дроби

§ 24. Порівняння десяткових дробів

§ 25. Додавання десяткових дробів

§ 26. Віднімання десяткових дробів

§ 27. Множення десяткових дробів

§ 28. Окремі випадки множення

§ 29. Ділення десяткового дробу на натуральне число

§ 30. Ділення натуральних чисел і дробів

§ 31. Ділення на десятковий дріб

§ 32. Округлення чисел

§ 33. Масштаб

§ 34. Середнє арифметичне

§ 35. Дріб від числа

§ 36. Відсотки

§ 37. Задачі на відсотки
 

 

Матем. 5 клас, Г.П. Бевз

Copyright © 2011-2017 Школяр України.
All Rights Reserved.