Школяр УкраїниМатематики 5

Натуральні Числа

Позначення натуральних чисел

Число нуль

Відрізок. Вимірювання і побудова відрізків

Промінь. Пряма

Координатний промінь. Шкали

Порівняння натуральних чисел

Додавання натуральних чисел. Властивості додавання

Віднімання натуральних чисел

Кут. Вимірювання кутів. Транспортир. Побудова кутів

Види кутів

Види кутів. Бісектриса кута

 

Множення натуральних чисел. Властивості множення

Квадрат і куб числа

Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею

Числові вирази. Буквені вирази і їх значення. Формули

Рівняння

Прямокутник. Квадрат. Периметри прямокутника і квадрата

Трикутник, його периметр. Види трикутників

Рівність фігур. Величина

Площа прямокутника. Площа квадрата

Прямокутний паралелепіпед. Куб

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби

Мішані числа

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками

Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

Порівняння та округлення десяткових дробів

Додавання і віднімання десяткових дробів

Множення десяткових дробів

Ділення десяткових дробів

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа

Знаходження числа за його відсотками

Масштаб

Середнє арифметичне. Середнє значення величини

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.