Школяр УкраїниТема 1. Чотирикутники

Чотирикутник, його елементи

Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма

Прямокутник, його властивості

Ромб, його властивості. Квадрат, його властивості

Трапеція, її властивості

Вписані та центральні кути. Вписані та описані чотирикутники

Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника і трапеції, її властивості

 

Тема 2. Подібність трикутників

Узагальнена теорема Фалеса. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників

Подібність прямокутних трикутників

 

Тема 3. Многокутники. Площі многокутників

Многокутник і його елементи. Опуклі і неопуклі многокутники

Поняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма

Площа трикутника. Площа трапеції

 

Тема 4. Розв’язування прямокутних трикутників

Теорема Піфагора

Перпендикуляр і похила, їх властивості

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Розв’язування прямокутних трикутників

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.