Школяр УкраїниТваринний світ — складова частина природи. Зоологія — наука про тварин. Тварини

Роль тварин у природі та житті людини

Будова і життєдіяльність тварин

Найпростіші. Загальна характеристика та різноманітність найпростіших — мешканців прісних водойм, морів та ґрунту

Тип Кишко­во­порожнинні. Загальна характеристика та різноманітність кишковопорожнинних

Роль кишковопорожнинних у екосистемах та значення для людини. Охорона губок та кишковопорожнинних

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність

Тип Круглі черви. Загальна характеристика, різноманітність

Тип Кільчасті черви. Загальна характеристика, різноманітність. Роль червів у екосистемах.

Значення для людини

Членистоногі. Загальна характеристика типу Членистоногі

Клас Ракоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність ракоподібних. Роль ракоподібних у екосистемах, їх значення для людини

Клас Павукоподібні. Загальна характеристика класу. Різноманітність павукоподібних та їх роль у екосистемах. Значення в житті людини

Клас Комахи. Загальна характеристика класу. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини

Молюски. Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини

Хордові тварини. Безчерепні. Риби. Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні та Черепні (Хребетні)

Загальна характеристика надкласу Риби. Клас Хрящові риби.

Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності

Земноводні. Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки

Плазуни. Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки

Ссавці. Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості процесів життєдіяльності.

Різноманітність ссавців. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців

Організми і середовище існування. Вплив чинників середовища на тварин. Взаємозв’язок людини з іншими видами тварин

Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території

Основні етапи історичного розвитку тваринного світу

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.