Школяр УкраїниТема 1. Дроби. Дробові вирази.

Раціональні вирази. Допустимі значення змінних

Основна властивість дробу

Дії над дробами

Тотожні перетворення раціональних виразів

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнять

Степінь із цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа

Функція y = k, поділене на x, її графік і властивості

 

Тема 2. Квадратні корені. Дійсні числа

Функція у = х2 та її графік

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2 = а

Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа

Арифметичний квадратний корінь із добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів

Функція у дорівнює корінь з x, її графік і властивості

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування

Формула коренів квадратного рівняння

Теорема Вієта

Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних

 


Алгебра 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.