Школяр УкраїниХімія – природнича наука. Хімія в навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії.

 

Тема 1. Початкові хімічні поняття

Речовина, матеріал, тіло. Фізичні властивості речовин

Чисті речовини і суміші

Атоми, молекули, йони

Хімічні елементи, їх назви і символи. Поняття про Періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва

Маса атома. Відносна атомна маса

Багатоманітність речовин. Прості та складні речовини. Метали та неметали

Хімічні формули речовин

Валентність хімічних елементів. Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук. Складання формул бінарних сполук за валентністю елемента

Відносна молекулярна маса та відносна формульна маса

Масова частка елемента у складній речовині

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Закон збереження маси речовин. Закон як форма наукових знань

Хімічні рівняння

 

Тема 2. Прості речовини. Метали і неметали

Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості

Добування кисню в лабораторії. Поняття про каталізатор. Реакції розкладу

Хімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Поняття про оксиди, окиснення й горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль

Ферум. Залізо. Поширеність Феруму в природі. Біологічна роль Феруму

Фізичні та хімічні властивості заліза. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.