Школяр УкраїниТема 1. Лінійні рівняння з однією змінною
Рівняння
Рівносильні рівняння
Лінійні рівняння з однією змінною
Розв’язання задач за допомогою рівнянь

Тема 2. Цілі вирази
Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу
Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу. Доведення тотожностей
Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником
Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів
Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення
Додавання і віднімання многочленів
Множення одночлена на многочлен. Множення двох многочленів
Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування
Формули скороченого множення. Квадрат двочлена. Різниця квадратів. Сума і різниця кубів

Тема 3. Функції
Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції
Графік функції
Лінійна функція, її графік та властивості

Тема 4. Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Рівняння з двома змінними
Лінійне рівняння з двома змінними та його графік
Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом, способом підстановки та способом додавання
Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

 


Алгебра 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.