Школяр УкраїниТема 1. Словосполучення й речення

Словосполучення й речення. Просте речення. Головні члени речення

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення. Розділові знаки

Складне речення. Пряма мова

Поняття про офіційно-діловий стиль

 

Тема 2. Лексикологія

Групи слів за походженням (власне українські й запозичені)

Активна і пасивна лексика української мови (застарілі слова, неологізми)

Групи слів за вживанням

 

Тема 3 Словотвір. Орфографія

Значущі частини слова

Основні способи словотворення в сучасній українській мові

Зміни приголосних при творенні слів-іменників із суфіксами -ин(а) від прикметників на (-ськ(ий), -цьк(ий); буквосполученням –чн(-шн)

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами –ств(о), -зтв(о), -цтв(о)

Складні слова. Сполучені о, е у складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс

Написання слів з пів-

 

Тема 4. Морфологія. Іменник

Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)

Іменники – назви істот і неістот. Загальна і власна назва

Велика буква і лапки у власних назвах

Рід іменників. Іменники спільного роду

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини чи множини

Відмінки іменників

Відмінювання іменників. Поділ їх на відміни

Особливості творення іменників

 

Тема 5. Правопис іменників

Відмінювання іменників І відміни

Відмінювання іменників ІІ відміни

Правопис іменників І і ІІ відміни у кличному відмінку

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відміни

Правопис незмінюваних іменників

Не з іменниками

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові

 

Тема 6. Прикметники

Прикметник (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)

Групи прикметників за значенням

Ступені порівняння якісних прикметників

Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників

Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників

 

Тема 7. Правопис прикметників

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісеньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов-, -ин- (-ін-), -ичн- (-ічн-)

Не з прикметниками

Написання –н- і –нн- у прикметниках

Написання прізвищ прикметникової форми

 

Тема 8. Числівник

Числівник (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)

Відмінювання кількісних числівників

Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

 

Тема 9. Займенник

Займенник. загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Особові займенники, їх відмінювання. Зворотний займенник себе

Відносні й питальні займенники, їх відмінювання

Заперечні й неозначені займенники, їх відмінювання

Присвійні, вказівні й означальні займенники. Приставний н у формах особових і вказівних займенників

 


Рідна мова 6 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.