Школяр УкраїниТема №1. Систематизація відомостей про синтаксис

Словосполучення і речення. Типи речень за метою висловлювання

Синтаксис простого речення

Другорядні члени речення

Тире в неповному реченні

Однорідні й неоднорідні члени речення

Однорідні й неоднорідні означення. Узагальнювальні слова і розділові знаки при них

Відокремлені члени речення

Звертання

Вставні та вставлені конструкції

 

Тема № 2. Синтаксис складного речення

Складне речення. Розділові знаки ускладносурядному реченні

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

Складнопідрядні речення із кількома підрядними

Порівняльні звороти

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки у ньому

Складні синтаксичні конструкції

Пряма мова. Заміна прямої мови на непряму

Цитата. Розділові знаки при них

 

Тема №3. Стилі мовлення

Стилі мовлення

Художній і науковий стилі

Публіцистичний, офіційно-діловий і розмовний стилі

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.