Школяр УкраїниПовторення основних питань курсу хімії 10-го класу

Будова і властивості вуглеводнів

Ізомерія. Гомологія

 

Тема 1. Органічні сполуки

Насичені одноатомні спирти. Метанол і етанол як представники насичених одноатомних спиртів.

Гомологічний ряд спиртів, загальна формула. Ізомерія карбонового скелета і за місцем

функціональної групи. Поняття про номенклатуру спиртів

Фізичні властивості метанолу та етанолу

Хімічні властивості спиртів

Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини. Застосування метанолу та етанолу

Гліцерин як представник багатоатомних спиртів. Склад його молекули, структурна формула,

фізичні властивості

Хімічні властивості гліцерину. Застосування гліцерину

Фенол, склад його молекули, фізичні властивості

Хімічні властивості фенолу. Охорона довкілля від промислових відходів, що містять фенол

Поняття про альдегіди. Склад молекули, електронна і структурна формули. Функціональна карбонільна група

Реакції окиснення і відновлення. Застосування оцтового альдегіду

Насичені одноосновні карбонові кислоти. Функціональна карбоксильна група. Оцтова кислота як представник карбонових кислот. Склад молекули, фізичні властивості

Хімічні властивості карбонових кислот

Застосування оцтової кислоти

Взаємозв’язок між вуглеводнями, спиртами, альдегідами і карбоновими кислотами

Естери. Реакція естерифікації. Застосування естерів

Жири як естери. Гідроліз жирів

Поняття про гідрування жирів. Значення жирів у життєдіяльності організму

Склад мила, його мийна дія. Поняття про синтетичні мийні засоби, охорона довкілля від забруднень ними

Глюкоза як представник вуглеводів, альдегідоспирт. Фізичні властивості. Поширення в природі

Хімічні властивості глюкози

Сахароза. Склад молекули. Поширення в природі, застосування. Загальна схема виробництва цукру

Крохмаль. Склад молекули. Поширення в природі, застосування

Целюлоза. Склад молекули. Поширення в природі, застосування

Значення вуглеводів у життєдіяльності організмів. Поняття про штучні волокна

Амінокислоти як складові частини білків, функціональні групи амінокислот. Здатність амінокислот утворювати полімерні молекули

Білки, склад їх молекул, хімічна будова, властивості

Значення амінокислот і білків у життєдіяльності організмів

Поняття про синтетичні волокна

 

Тема 2. Роль хімії в житті суспільства

Значення хімії у створенні нових матеріалів

Значення хімії у розв’язанні сировинної проблеми

Значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми

Значення хімії у повсякденному житті

Хімія та екологія

Місце хімії серед наук про природу. Значення хімії для розуміння наукової картини світу

 

Тема 3. Узагальнення знань про неорганічні та органічні речовини

Основні поняття хімії

Основні закони хімії

Основні теорії хімії

Хімічний зв’язок

Будова неорганічних та органічних речовин

Взаємозв’язок складу, будови, властивостей і застосування неорганічних та органічних сполук

Класифікація хімічних реакцій

Основні закономірності хімічних реакцій

Генетичний зв’язок між органічними та неорганічними речовинами

 


Хімія 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.