Школяр УкраїниЧислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Числівник частина мови, яка означає число, кількість або порядковий номер при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий? Числівники за значенням і граматичними ознаками поділяються на кількісні і порядкові.

К і л ь к і с н і числівники означають число або кількість (певну або абстрактно-математичну) предметів і відповідають на питання с к і л ь к и?: один, чотири, двадцять вісім, чотириста, троє, півтора.

Кількісні числівники поділяються на чотири групи:

- власне кількісні: чотири комбайни, три дороги, мільярд зірок;

- неозначено-кількісні: багато, небагато, кілька, декілька, кільканадцять, кількадесят;

- збірні: двоє, десятеро, тридцятеро, обидва, обидві, обоє;

- дробові: дві третіх, сім восьмих, нуль цілих і три десятих, півтора.

П о р я д к о в і числівники означають порядок при лічбі однорідних предметів і відповідають на питання к о т р и й?: перший, другий, десятий, двадцять сьомий, сотий.

За будовою числівники поділяються на три групи: прості, складні і складені.

П р о с т і — ті, що мають один корінь: один, два, шість, сто, тисяча.

С к л а д н і — ті, що складаються з двох основ, об’єднаних в одне слово: дванадцять, двадцять, двісті, п’ятисотий.

С к л а д е н і — ті, що утворені з двох або більше простих чи складних числівників, окремо взятих: двадцять чотири, п’ятдесят вісім, п’ятсот дев’яносто вісім, шістсот сорок восьмий.

При творенні складних слів вживаються числівникові основи двох-, трьох-, чотирьох-, якщо друга частина слова починається з голосного, і числівникові основи дво-, три-, чотири-, якщо друге слово починається з приголосного: трьохетапний — триповерховий, двохатомний — двобічний.

Складні кількісні і порядкові числівники пишуться разом у будь-якому відмінку: шістсот, шестисот, шестистам, шестисотий.

Складені числівники пишуться окремо: дві тисячі п’ятсот тридцять два, дві тисячі п’ятий.

Збірні числівники

Збірні числівники творяться від основ кількісних числівників: два, дві — двоє, три — троє, чотири — четверо, п’ять — п’ятеро, шість — шестеро, сім — семеро, вісім — восьмеро, дев’ять — дев’ятеро, десять — десятеро.

Дробові числівникии

Дробові числівники відмінюються, як звичайні числівники: в чисельнику — кількісні, а в знаменнику — порядкові: три сьомих поділити на одну шосту.

Чисельник відмінюється, як відповідний кількісний числівник, а знаменник — як порядковий: одна четверта, однієї четвертої, одній четвертій, одну четверту, однією четвертою, на одній четвертій.

Дробові числівники можуть поєднуватися з іменниками, які не підлягають лічбі (назви рідини, маси тощо). Залежний від дробового числівника іменник ставиться у родовому відмінку однини або множини; цей іменник при відмінюванні словосполучення не змінюється; опускається слово частина: одна друга (частина) завдання; дві треті (частини) аудиторії; дві цілих і сім восьмих.

Порядкові числівники

Порядкові числівники утворюються без суфіксів від основ відповідних кількісних числівників за допомогою прикметникового закінчення -ий, -а, -е. Тільки порядкові числівники перший, -а, -е і другий, -а, -е мають інші основи, ніж відповідні їм кількісні числівники один, два.

Порядкові числівники від п’ятого по дев’яностий (за винятком числівника сороковий) утворюються від основ відповідних кількісних числівників через додавання прикметникового закінчення -ий, -а, -е.

Порядкові числівники, як і прикметники, пов’язуються з означальними іменниками і завжди узгоджуються з ними в роді, числі й відмінку.

Відмінюються порядкові числівники, як прикметники твердої групи, крім порядкового числівника третій, -я, -є, який відмінюється, як прикметник м’якої групи.

Зверніть увагу! Р а з о м пишуться порядкові числівники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: п’ятисотий, двадцятип’ятитисячний, стотридцятимільярдний.

Ч е р е з  д е ф і с пишуться: порядкові числівники, написані цифрами і буквами: 10-й, 20-го, 50-десятий.

О к р е м о пишеться кожне слово у складених числівниках: двадцять другий, сто тридцять сім, триста дев’яносто сьомий.

Синтаксична роль числівників

Числівник у реченні може бути підметом, додатком, іменною частиною складеного присудка, означенням.

Підмет — Мільйони зір повільним бігом пливуть над нами, мов рік. Тисяча доріг, мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську веде.

Додаток — Дві тополі високії, одна одну хилять.

Присудок — Пісня і праця — великі дві сили.

Означення — Зосталася тільки надія одна: надія вернутись ще раз на Вкраїну.

 


Рідна мова 6 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.