Школяр УкраїниБактерії. Загальна характеристика бактерій. Різноманітність

Одноклітинні та колоніальні організми, у клітинах яких ядра немає, називають прокаріотами. Спадкова речовина у них знаходиться просто в цитоплазмі й не оточена оболонкою. Клітини прокаріотів позбавлені й більшості органел (хлоропластів, мітохондрій), які є у ядерних організмів, що називаються еукаріотами. Розміри прокаріотів настільки малі, що тільки після винаходу електронного мікроскопа було виявлено, що у них є тільки ядерна речовина і немає ядра. До прокаріотів належить царство Дроб’янки, в якому є відділ Бактерії та відділ Ціанобактерії (Синьо-­зелені водорості).

Бактерії. У відділі нараховують близько 3000 видів одноклітинних, рідше нитчастих організмів. Форма клітин різноманітна: куляста, у вигляді вигнутих паличок, паличкоподібна та ін. Їхні клітини часто зібрані у групи та утворюють колонії на зразок грона, нитки. Серед них є нерухомі та такі, що рухаються за допомогою джгутиків. Є бактерії, що споживають органічні сполуки (живляться гетеротрофно), інші синтезують органічні сполуки з неорганічних (автотрофи) за рахунок енергії світла (зелені сіркобактерії) або енергії, яка звільняється внаслідок окислення певних хімічних речовин (залізобактерії, безбарвні сіркобактерії, нітрифікуючі бактерії). Розмножуються бактерії шляхом поділу клітини навпіл та брунькуванням. Швидкість розмноження величезнаподіл може відбуватися кожні 2030 хвилин. У несприятливих умовах бактеріальна клітина покривається товстими шарами оболонки і називається спорою. Бактерії поширені скрізь: на поверхні та всередині організмів (людини, тварин, рослин), у прісних і солоних водоймах, у повітрі, особливо багато їх у ґрунті. Вітром, водою, живими організмами, транспортними засобами спори переносяться на великі відстані.

Ціанобактеріїпозбавлені ядра, здатні до фотосинтезу організми. Їх колір може бути від майже чорного до синьо-­зеленого і навіть червонуватого, але ніколи не буває зеленим. Розмножуються поділом клітини, розривом нитки (нитчасті ціанії). Живуть вони в різноманітних умовах: на згарищах, асфальті, відпрацьованих атомних реакторах, у гарячих джерелах тощо. Деякі з них викликають у водоймах так зване «цвітіння води» (анабена, мікроцистіс, носток), яке призводить до задухи риб і шкодить рибному господарству.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.